ICT Leaders Finland

Digitalisaation vaikutukset eriarvoistavat yhteiskuntaamme

Kirjoittajana Reino Myllymäki.

Digitalisaation aiheuttama tuottavuuskasvu kelpaa yhteiskunnallemme tilanteessa, jossa työpanoksemme on jatkuvasti pienenemässä ikäluokkien pienetessä. Kansantaloutemme tuotoshan tulee kaavasta tuottavuus x työpanos, jolloin työpanoksen pieneneminen on kompensoitava ensin tuottavuudella, jotta päästäisiin edes nollakasvuun kiinni.

Mutta jääkö se siihen? Käykö niin, että digitalisaation aiheuttaman tuottavuuskasvun seurauksena työtä riittää vain osalle ja loput kansakunnastamme joutuu kansalaispalkalle? Onko silloin enää markkinoita hienoille digitalisoiduille palveluille, kun ostokykyiset kuluttajat puuttuvat?

Tietoyhteiskuntamme tai digipalveluyhteiskuntamme uudet työpaikat edellyttävät todennäköisesti korkeakoulutason pohjakoulutusta. Kun samaan aikaan globalisaatio siirtää tehdastyötä ulkomaille, käykö niin, että saamme aikaan tilanteen, jossa meillä on sekä avoimia työpaikkoja ja työttömyyttä, kun työpaikat ja työttömät eivät kohtaa?

Jos kouluttautumisen yhteiskunnallista tukea huononnetaan, koulun penkillä pisimpään jaksavat istua ne, joiden vanhemmat ovat varakkaita. Onko digitalisaation seuraus tältäkin kantilta katsottuna eriarvoistuminen?

Minusta näiden - ja muiden, vielä listaamattomien - ongelmien ratkaiseminen edellyttää tutkimustyötä ja yhteiskunnallista keskustelua, jossa Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten kuuluisi olla mukana.

 

Tämä on TIVIA:n hallitukseen ehdolla olevan tuottavuusaktivisti Reino Myllymäen neljäs vaaliblogi. Hän on ICT Leaders Finland ry:n hallituksen jäsen.

 

ILF