CIO Agenda 2020+ -työpaja, 2nd edition 10.6.2020

Tervetuloa osallistumaan ILF:n toiseen CIO Agenda 2020+ -verkkotyöpajaan 10.6.2020!

ICT Leaders Finland ry:n jäsenet sekä ystävät aloittivat lähivuosien CIO agendan kehittämisen syksyllä 14.11.2019 työpajassa vastauksena Suomessa laajasti koettuun tarpeeseen tukea tietohallintojohtajia ja edistää IT:n ja digitaalisen liiketoiminnan johtamista. Työpajassa nostettiin keskusteluun aiheita, jotka osallistujat kokivat ajankohtaisiksi ja tärkeiksi (lue lisää syksyn tapahtumasta täällä). Maaliskuussa 2020 toteutettiin ILF:n puheenjohtaja Tomi Dahlbergin ja hallituksen jäsen Päivi Hokkasen laatima delphi-tutkimusmenetelmään perustuva kyselytutkimus, jolla edelleen selvitettiin tietohallintojohtajien työlle ajankohtaisimpia ja tärkeimpiä asioita. Kutsutuista 252 suomalaisesta tietohallintojohtajasta 89 osallistui tutkimukseen; vastausprosentti oli huimat 35%.

CIO Agenda 2020+:n työstön kolmas kierros ja toinen työpaja pidetään 10.6.2020 klo 17-19.30 etätyöpajana.

Aloitamme tapahtuman yhteisillä alustuksilla delphi-tutkimuksen tuloksista sekä ILF:n hallitusten jäsenten ideoimasta kirjasta, jonka sisällysluettelon ja aiheiden määrittämistä työpaja tukee. Tämä osuus kestää keskusteluineen 45 minuuttia. Tämän jälkeen, tapahtuman työpajaosuudessa jatkamme kyselytutkimuksen aiheiden pohjalta agendan aiheiden työstöä ja priorisointia ILF:n hallitusten jäsenten toimiessa pienryhmien fasilitaattoreina. Työpaja purkuineen kestää tunnin ja 45 minuuttia.

Tilaisuudella on kolme tavoitetta:

  1. Lisätä merkityksellisellä vertaisryhmän kohtaamisella kunkin osallistujan ymmärrystä tietohallintojohtajan työstä.
  2. Työstää työpajassa käyttökelpoista materiaalia ILFin tietohallintojohtajan työstä laadittavaan CIO kirjaan ja verkkomateriaaliin.
  3. Kertoa minkälaisia analyyseja, havaintoja ja oppeja olemme jo tähän mennessä tehneet ja saaneet.

Etäosallistuminen

Tapahtuma järjestetään etänä. Osallistuville lähetetään tarkemmat osallistumisohjeet myöhemmin.

Osallistuminen paikan päällä

Huom! Aiemmin viestitystä poiketen tapahtuma järjestetään vain etänä.

Ilmoittautuminen on suljettu.

Mikäli osallistumisesi estyy, ilmoitathan tästä mahdollisimman pian ja viimeistään 24h ennen tapahtuman alkua lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@ilf.fi.

Rajoitamme työpajaosuuteen osallistuvat ILFin jäseniin ja delphi-kyselyyn vastanneisiin.

ILF on toimittajista riippumaton ja mihinkään yksittäiseen ajattelutapaan, malliin tai menetelmään sitoutumaton voittoa tavoittelematon yhdistys. Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen ja sitä rahoitetaan jäsenmaksujen avulla. Kannustamme sinua liittymään ILF:n jäseneksi; voit lukea lisää TIVIA:n ja ILF:n jäsenyydestä osoitteessa https://ilf.fi/yhdistys/jaseneksi/.