Liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan hyviä käytäntöjä 5: Muita näkökulmia

Kirjoittajana Reino Myllymäki.

ILF ja CxO Mentor Oy järjestivät 24.9.2014 keskustelutilaisuuden, jossa pohdittiin liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyön hyviä ja huonoja käytäntöjä. Yhteen vedetyt näkökulmat on pureksittu neljän alaotsikon alle, joista nyt tulee käsittelyyn neljäs, muut näkökulmat:

– liiketoiminnan ymmärrystä IT:n hyödyntämismahdollisuuksista on lisättävä vaikka johtajien ”atk-kurssin” avulla
– Lessons Learned kerätään, käytetään – ja otetaan opiksi!
– On luotava johtajille turvallisia tilanteita nolata itsensä – kun eivät tiedä IT:stä tarpeeksi.
– Pilvipalvelut voivat olla syy, jonka seurauksena IT ja liiketoiminta joutuvat raiteille, jotka vievät ne etäälle toisistaan.

On selvää, että liiketoiminnan johtajat eivät ole IT:n syvällisiä ymmärtäjiä. Se on osin sekä ikä- että koulutuskysymys, eikä lähtökohtaisestikaan kukaan voi olla monen asian syvä osaaja. On se myös asennekysymys. Liiketoiminnan johtajien kykyä ymmärtää tietotekniikan hyödyntämismahdollisuuksia kyllä voidaan kehittää, jos halua on.

Tietotekniikan hyödyntämisen esteeksi ei saa muodostua johtoryhmä, jossa jokainen jäsen nyökyttelee, vaikkei ymmärrä päätettävästä asiasta mitään. Johtoryhmiin tarvitaan kyseenalaistajia ja kysyjiä – tosin samaan aikaan tarvitaan hyvien hankkeiden puolestapuhujia. Kysymys on muna-kana-ilmiöstä: jotta voit puolustaa ja haastaa esityksiä, on ymmärrettävä asioita. Ymmärrys voi syntyä keskustelutilanteissa, joissa johtajallakin on lupa myöntää, ettei hän ymmärrä kaikkea.