Näköalapaikalla vai sivuraiteella?

Kirjoittajana Reino Myllymäki.

Englannin kielen termi ”alignment” saa suomen kielessä ”yhteenlinjaamisesta” huonon vastineen. Samasta asiasta on kyse mutta yhteenlinjaaminen on vain paljon vähemmän kätevä termi.

Tietohallinnon johtamisessa puhutaan paljon ”alignmentista” ja ”alignment trapista”. Viimeksi mainittu epätoivottu tila – yhteenlinjaamisen ansa – syntyy, kun tehoton tietohallinto ryhtyy tekemään syvällistä yhteistyötä liiketoiminnan kanssa. Tilanne voi syntyä siten, että liiketoimintajohdosta tulee suuria paineita edistää asioita tietotekniikkapitoisten projektien kautta mutta liiketoiminnalla ei ole valinnan mahdollisuutta sen suhteen, kenen kanssa se joutuu tekemään yhteistyötä.

Yhteenlinjaaminen ei siis ole pelkästään myönteinen asia. Sivuraiteelle joutuminen on puolestaan sekin negatiivinen asia. Tietohallinto voi joutua sivuraiteelle monesta syystä. Eräässä yrityksessä vuosituhannen vaihteen suuret projektit menivät siinä määrin mäkeen, että ylin johto alkoi pitää tietotekniikkaa ja -hallintoa vaarallisena asiana. IT ajettiin sivuraiteelle, raiteet katkaistiin ja ympärille kaivettiin vallihauta.

Tietohallintojohdon tehtävä on huolehtia IT-palvelujen tehokkuudesta. Tehokas tietohallinto on helpompi linjata yhteen liiketoiminnan kanssa kuin tehoton. Hyvä on mieluisampi kuin huono, eikö?

Vaikka tietohallintoja parjataan – eikä aina syyttä – on niillä kuitenkin paikkansa. Sama koskee tietohallintojohtajaa. Tietohallintojohtajan virka on näköalapaikka, josta näkee uskomattomalla tavalla koko organisaatioon. Ihan toisella tavalla kuin esimerkiksi divisioonien tai liiketoimintayksiköiden johdosta. Osasyy raiteiden erisuuntaisuuteen saattaakin olla, että tietohallintojohto katselee enemmän kokonaisuutta ja liiketoimintajohto omaa napaansa.

Näköalapaikkoja on muitakin: toimitusjohtaja, HR-johtaja, talousjohtaja ja viestintäjohtaja, esimerkiksi.

Tämä blogikirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran CxO Mentor Oy:n blogissa 18.2.2015.